De Kenmerken van Jenaplan

  
"Kinderen zijn actief"
Leren doe je niet alleen met je hoofd, maar ook door zelf te ondernemen; door ontdekken, experimenteren en ervaren. Fouten maken moet, daar leer en groei je van. Het resultaat is dat kinderen zelfstandig worden en goed in staat zijn beslissingen en verantwoordelijkheid te nemen.

"Samen werken aan samenwerken"
Ieder kind is verschillend en je kunt veel van en met elkaar leren. Dat doen we door samen spreken, samen spelen, samen werken. We dagen kinderen uit om zichtbaar te zijn. We leren ze hun eigen gedachten en gevoelens onder woorden te brengen, te beschrijven en vorm te geven.

Belangrijke gebeurtenissen vieren we samen. Het begin en het einde van de week, een verjaardag of afronding van een project. De Kring is op deze manier een oefenplaats voor het latere leven waar je ook samen moet werken en moet zorgen, voor jezelf en voor elkaar.

"Levend leren en stamgroepen"
Op De Kring is het net als in het echte leven; kinderen van verschillende leeftijden zitten niet apart, maar juist bij elkaar in zogenaamde stamgroepen. Samenwerken en leren van de kennis en ervaring van anderen is belangrijk. Daarom kiezen we bewust voor een heterogene groep van 3 leerjaren bij elkaar. Op De Kring werken we in 3x 2 driejarige stamgroepen (onder-, midden- en bovenbouw).

De jongere leerling heeft een oudere klasgenoot als voorbeeld en komt sneller vooruit. Het oudere kind leert een jongere leerling op weg te helpen.
Zelfstandigheid in de klas speelt een grote rol. Al vroeg weten kinderen hoe het is om te werken aan dag- en weektaken. Individueel leren dus, maar ook als groep. In de klas maken we gebruik van elkaars capaciteiten, talenten en creativiteit. Het levert naast de basisstof prachtige aanvullende ideeën op die de lessen verrijken.

Tot slot leren we kinderen verantwoordelijkheid te nemen, respect te hebben, afspraken na te komen en om eigen initiatief te tonen. Belangrijke eigenschappen voor de aansluiting op de middelbare school en verdere ontwikkelingen in de toekomst.
Bekijk hieronder een video over de 3-jarige stamgroepen (bron:NJPV)