KAR (Kring Activiteiten Raad)


De KAR is een stichting, bestaande uit ouders van de Kring, een ouderraad, welke zich bezighoudt met het organiseren en ondersteunen van diverse activiteiten binnen de school. Deze ouderbetrokkenheid vinden wij erg belangrijk binnen de Kring en zonder deze hulp en ouderbetrokkenheid, zouden we het als Kring veel minder leuk of goed georganiseerd hebben.

Zo houdt de KAR zich (middels verschillende werkgroepen) onder andere bezig met:
-de organisatie van de moestuin en de moestuinshop
-het onderhoud en speelbaar houden van het schoolplein of het gebouw
-het mede organiseren van diverse activiteiten zoals:
    -Sinterklaas
    -Kerst
    -Jeugd Avondvierdaagse 
    -Luizenpluizen
    -PR
    -Werkweek midden- en bovenbouw
    -Overblijven
    -Administratie ouderbijdragen e.d.
    -etc

Begin van het schooljaar ontvangen alle ouders via de KAR een participatielijst. Hierop kunnen ze aangeven wat hun kwaliteiten zijn en waar ze zich bijvoorbeeld voor willen inzetten in het aankomende schooljaar. 

Vragen aan de KAR? Schiet u een van de bestuursleden aan (Jacko de Kort, Patrick van Vreeswijk, Alfred van Putten) of mail naar kar@dekring.nl. 

Help jij ook om de KAR te trekken?!